Hair transplant Bangkok, Hair loss treatment restoration transplants
โรคเส้นผมและหนังศีรษะที่พบบ่อย

โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis of the Scalp)
โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เกี่ยวข้องเรื่องภูมิแพ้ของร่างกาย มีการอักเสบเรื้อรังของผิวหนัง พบความผิดปกติได้ทั้งที่ผิวหนัง ศีรษะ เล็บและข้อ โดยจะพบผื่นนูนแดง ขอบเขตชัดเจน และมีขุยสีขาวเงิน มักจะพบผื่นบริเวณศีรษะ ข้อศอก เข่า ก้นกบ หน้าแข้ง ขนาดต่างๆกันถ้าเป็นมากอาจกระจายไปทั้งตัว อาจมีอาการข้อหรือลำไส้อักเสบร่วมด้วย

โรคสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะ รอยโรคจะค่อนข้างชัดเจน ผื่นนูนแดง ขอบเขตชัดเจน สเก็ดหนา และมีขุยสีขาวเงิน อาจรามลงมาถึงหน้าผาก คิ้ว ต้องแยกออกจากโรครังแคอักเสบ แต่ผมมักไม่ร่วง แต่ถ้าเป็นมาก รุนแรงเรื้อรังก็เป็นสาเหตุทำให้ผมร่วงได้

โรคสะเก็ดเงิน ที่แนวผมบริเวณหน้าผาก โรคสะเก็ดเงินที่คิ้ว โรคสะเก็ดเงิน ที่หน้าแข้ง โรคสะเก็ดเงินที่เล็บ

รังแคอักเสบ (Seborrheic Dermatitis of the Scalp)
หนังศีรษะที่มันเป็นลักษณะหนึ่งที่พบในรังแคอักเสบ แต่ไม่ได้มีความผิดปกติในการสร้างไขมัน (Sebum) ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่นกัน มีบางอย่างคล้ายโรคโรคสเก็ดเงิน แพทย์บางท่านเชื่อว่าเชื้อรา ยีสต์เป็นสาเหตุของโรคนี้ หนังศีรษะที่มันเกินไปก็เป็นปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญ พบมากในวัยเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ผู้ป่วยโรคเอดส์ เกี่ยวข้องเรื่องภูมิต้านทานของร่างกายที่แย่ลง

โดยจะพบผื่นแดง ขอบชัด และมีขุยสีขาวมันที่เรียกว่ารังแค มีสะเก็ดสีเหลือง มักจะพบผื่นบริเวณหลังหู ไรผม คิ้ว จอน อาจพบบริเวณอื่นเช่น ร่องจมูกกับแก้ม หน้าอก

involved chest wall eyebrows and hairline naso-labial fold
หน้าอก คิ้วและไรผม ร่องจมูกและแก้ม

โรคพุ่มพวง (Lupus Erythematosus, LE, SLE)
ผมร่วงเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วย SLE พบประมาณ50%ของผู้ป่วย แบ่งได้เป็นสองแบบ
 • แบบมีแผลเป็น (Scarring Alopecia) พบบรืเวณกลางศีรษะ มีผื่นแล้วเกิดแผลเป็นตามมา ถ้ารักษาทันผมใหม่มีโอกาสขึ้นได้บ้าง แต่ถ้าแผลเป็นมาก ผมอาจไม่ขึ้น พบร้อยละ 5
 • ไม่มีแผลเป็น (Non Scarring Alopecia) มีสองแบบ
  • ผมร่วงทั่วๆไปทั้งศีรษะ (Telogen Effluvium) เกิดจากร่างกายเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่ร่วงหมดศีรษะ อาจทำให้ผมบางได้
  • Lupus Hair ผมบางและหักเป็นเส้นๆ เห็นชัดบริเวณด้านหน้าผมมีลักษณะแห้งหยาบไม่เงามันแบบผมปกติ มักพบตอนที่โรคกำเริบขึ้น
  นอกจากนี้ยังพบรอยโรคที่ผิหนังบริเวณอื่นเช่น หลอดเลือดฝอยอักเสบขยายตัวเป็นตุ่มแดงตามตัว ผื่นคล้ายฝ้าที่โหนกแก้ม ผื่นอักเสบเรื้อรังเป็นผื่นแดงขอบชัดตรงกลางบาง มีสะเก็ดบนผิวผื่น (ดูรูป)

telangiectasia Discoid lupus erythematosus (DLE) Butterfly rash (melasma) Patchy hair loss
ผื่นหลอดเลือดอักเสบ ผื่นอักเสบเป็นวง ผื่นฝ้าที่แก้ม ผมบางจากโรค SLE
แกลเลอรี
Before - After Strip FUT
Before - After Hair Transplant
Before - After doing mustache transplant
Before - After doing hair transplant
Before - After doing eyebrow transplant