การวัดผมร่วงโดยการหวีผมหนึ่งนาที

การวัดผมร่วงโดยการหวีผมหนึ่งนาที60 Seconds Hair Loss Test

การวัดผมร่วงโดยการหวีผมหนึ่งนาที

การบอกว่าผมร่วงของแต่ละคนค่อนข้างจะแตกต่างกัน ในเรื่องการรับรู้หรือความรู้สึกเพราะบางคผมสั้น ผมยาวไม่เท่ากัน สระผมบ่อยไม่เท่ากัน ถ้ามาพบหมอหมอจะบอกว่าให้พยายามนับผมที่ร่วงในแต่ละวันติดต่อกัน 3-7 วัน ถ้าหากเกิน 100เส้นต่อวันจึงจะถือว่าปกติ เพื่อลดความยุ่งยากมีหมอที่คิดการทดสอบผมร่วงโดยการหวีผมหนึ่งนาทีลงบนผ้าขนหนูหรือปอกหมอนก่อนสระผมทุกครั้งเป็นเวลา 3วันหรือ3ครั้งติดต่อกัน(ถ้าสมมุติสระผมวันเว้นวัน ให้หวีเฉพาะก่อนสระ) นับเส้นผมที่ร่วงและจดบันทึกไว้ โดยใช้หวีอันเดิม หวีจากบนลงล่างทั่วศรีษะ

ค่าเฉลี่ยของผมที่ร่วงประมาณ10เส้น ทั้งในกลุ่มคนอายุ 20-40ปี หรือ40-60ปี ในกลุ่มคนปกติที่ไม่มีปัญหาผมบาง

นี่อาจเป็นวิธีวัดง่ายๆที่สามารถบอกได้ว่าผมร่วงมากผิดปกติหรือไม่