ปลูกผม FUT (Follicular Unit Hair Transplant)

การผ่าตัดเล็ก โดยการย้ายเซลรากผมจากบบริเวณท้ายทอยและขมับทั้งสองข้างที่จะยังคงเหลืออยู่ เนื่องจากเป็นผมถาวรที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม หรือจากฮอร์โมนไดไฮโดรเทสทอสเตอโรน (Dihydrotestosterone) ไปปลูกบริเวณที่ผมบางหรือศีรษะล้านด้านหน้าหรือกลางกระหม่อม สิ่งสำคัญคือเซลรากผมดังกล่าวไม่มีตัวรับ หรือมีภูมิต้านทานต่อฮอร์โมนไดไฮโดรเทสทอสเตอโรน ฉะนั้นผมที่ย้ายไปปลูกบริเวณที่ผมบางอยู่แล้ว จะไม่มีปัญหาผมร่วงอีกในอนาคต

สารบัญเนื้อหา

ปลูกผม FUT คืออะไร

การปลูกผม FUT เป็นการผ่าตัดเล็ก โดยการย้ายเซลรากผมจากบบริเวณท้ายทอยและขมับทั้งสองข้างที่จะยังคงเหลืออยู่ เนื่องจากเป็นผมถาวรที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม หรือจากฮอร์โมนไดไฮโดรเทสทอสเตอโรน (Dihydrotestosterone) ไปปลูกบริเวณที่ผมบางหรือศีรษะล้านด้านหน้าหรือกลางกระหม่อม สิ่งสำคัญคือเซลรากผมดังกล่าวไม่มีตัวรับ หรือมีภูมิต้านทานต่อฮอร์โมนไดไฮโดรเทสทอสเตอโรน ฉะนั้นผมที่ย้ายไปปลูกบริเวณที่ผมบางอยู่แล้ว จะไม่มีปัญหาผมร่วงอีกในอนาคต

หลังจากได้หนังศีรษะจากบบริเวณท้ายทอยและขมับทั้งสองข้างแล้ว หนังศีรษะดังกล่าวจะถูกแบ่งด้วยความระมัดระวังและปราณีตโดยใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 10 เท่า แยกออกมาเป็นเซลรูขุมขน (Follicular Unit Graft (กราฟท์)) โดยแต่ละกราฟท์จะประกอบด้วยเส้นผม 1-4 เส้น กราฟท์เล็กๆเหล่านี้จะถูกปลูกลงบริเวณที่ต้องการโดยไม่ทำลายรากผมเดิมที่แข็งแรงอยู่ การปลูกผมจะคำนึงถึงมุมและองศาของผมที่มีอยู่ จึงทำให้ผลที่ได้ออกมาดูธรรมชาติ และดูไม่ออก ซึ่งไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ใช้กอผมใหญ่ๆปลูก ทำให้เห็นชัดเป็นกอๆ เหมือนกอต้นข้าวเป็นกระจุกๆ ดูไม่เป็นธรรมชาติ

จำนวนกราฟท์ที่ใช้และจำนวนครั้งในการผ่าตัดขึ้นอยู่กับว่าบริเวณที่ผมบางว่ามีมากน้อยเพียงไร และขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณผมที่เหลือบริเวณท้ายทอยด้วย อาจจะทำ 1-3 ครั้ง การผ่าตัดในปัจจุบันนี้ได้ผลดี ปลอดภัย ไม่น่ากลัวและไม่เจ็บอย่างที่คิด หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง จะเริ่มเป็นสะเก็ดแห้งๆ ภายใน 10 วันสะเก็ดจะหลุดร่วงไป ผมที่ปลูกไปจะเริ่มงอกใหม่หลังผ่าตัด 3-4 เดือน จากนั้นจะยาวขึ้นเรื่อยๆ และอยู่ถาวรไปตลอดชีวิต

หลังผ่าตัด สามารถกลับบ้านได้ โดยผ้ายืดคาดที่หน้าผากและท้ายทอยเพื่อป้องกันอาการบวมที่ตา อาการปวดส่วนใหญ่จะอยู่ที่แผลด้านท้ายทอยใน 1-2 วันแรก จะปวดไม่มาก ทานยาแก้ปวดก็หาย (เจ็บน้อยกว่าผ่าฟันคุด) ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย, หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง แผลจะเริ่มเป็น สะเก็ดแห้งๆ เริ่มสระผมได้ ตัดไหมวันที่ 5-7 หลังผ่าตัด ภายใน 7-10 วันสะเก็ดจะหลุดร่วงไป แต่เซลต้นกำเนิด(stem cell)ที่รากผมจะยึดติดกับเนื้อเยื่อรอบๆแล้ว จากนั้นผมที่ปลูกไปจะหลุดร่วงไปก่อนในช่วง 3-4 สัปดาห์หลังผ่าตัด แล้วผมชุดใหม่จะงอกขึ้นมา 3-4 เดือนหลังผ่าตัด โดยเฉลี่ยผมจะยาว 1-1.5 ซม.ต่อเดือน ดังนั้นกว่าผมจะยาวพอที่จะหวีจัดทรงได้ จะใช้เวลา 8-10 เดือนหลังผ่าตัด

 

ผลลัพธ์จากการปลูกผม FUT

การปลูกผม FUT ช่วยให้เส้นผมกลับมาดูดี เป็นธรรมชาติ อยู่ได้ระยะยาว ไม่มีอาการผลร่วงในจุดที่ปลูกซ้ำ

ขั้นตอนการปลูกผม FUT

 1. ออกแบบและวาดแนวผมที่ต้องการจะปลูก
 2. การคัดเลือกรากผมถาวรบริเวณด้านหลัง ผมจะถูกรวบไว้ด้วยเทปกาวซึ่งหลังผ่าตัด ผมเหล่านี้จะปกปิดแผลผ่าตัดไว้

 3. ผมที่คัดเลือกจะถูกโกนให้สั้น สะดวกต่อการผ่าตัด หนังศีรษะที่จะตัดออกจะถูกวาดไว้เป็นแนว

 4. จากนั้นจะฉีดยาชาเฉพาะที่โดยตลอดรอบแนวที่จะตัด

 5. หลังยาชาออกฤทธิ์ จะเริ่มผ่าตัดโดยใช้เทคนิคแบบเปิด (Open Technique)

 6. เริ่มด้วยกรีดตามแนวแผลที่วาดไว้ตื้นๆ

 7. จากนั้นใช้ตะขอเล็กๆเกี่ยวขอบแผลทั้งสองข้าง ดึงแยกแผลออกจากกันในแนวตรงกันข้าม ในขณะที่ใช้มีดค่อยๆเลาะไปด้วยความระมัดระวัง เราสามารถมองเห็นแนวรากผมที่เราจะผ่าได้อย่างชัดเจน ร่วมกับการใช้แว่นขยาย 4 เท่า ทำให้อัตราการสูญเสียรากผมอยู่ที่ 2-3% เท่านั้น

 8. หลังจากตัดหนังศีรษะออกไปแล้ว ขลิบขอบแผลด้านล่างออกประมาณ 1 มม. (Lower Trichophytic Closure)

 9. แผลจะถูกเย็บปิดด้วยไหมละลาย

 10. หนังศีรษะที่ตัดออกมา

 11. หนังศีรษะชิ้นใหญ่จะถูกแล่เป็นชิ้นบางๆ (Slivering)

 12. หนังศีรษะชิ้นบางๆ

 13. จากนั้นชิ้นหนังศีรษะบาง ก็จะถูกนำไปแบ่งเป็นแต่ละเซลรากผม (Follicular Unit) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 10 เท่า

 14. แบ่งเป็นแต่ละเซลรากผม (Follicular Unit)

 15. แต่ละเซลรากผม (Follicular Unit) จะมีเส้นผม 1-4 เส้น

 16. ดยจะแยกไว้เป็นกลุ่มในน้ำยาแช่กราฟท์ เพื่อคงความสมบูรณ์และลดการตายของรากผมก่อนนำไปปลูก

 17. จะทำการฉีดยาชาเฉพาะที่ 2 จุด รอบเส้นประสาทเหนือหัวคิ้วทั้งสองข้าก่อนที่จะเจาะรูเพื่อปลูกรากผม หลังฉีดยาชา บริเวณหน้าผากจนถึงกลางศีรษะจะชา เราทายาชาเฉพาะที่ก่อนฉีด (5%EMLA) เพื่อลดอาการเจ็บ

 18. ฉีดยาห้ามเลือดผสมในน้ำเกลือเข้าไป เพื่อให้หนังศีรษะโป่งและพองตัวขึ้น

 19. เจาะรูใช้แว่นขยาย 4 เท่า

 20. องศาและมุมของรูที่เจาะ จะยึดจากแนวผมเก่าที่มีอยู่ เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ

 21. ปลูกผมโดยใช้ปากกาปลูกผม (Implanter)

 22. กราฟท์ที่ปลูกไปอยู่ในความเรียบร้อย ไม่มีเลือดซึมหรือ กราฟท์อยู่ในตำแหน่งที่ลึกหรือตื้นเกินไป

ปลูกผม FUT ต้องปลูกปริมาณเท่าไหร่

ปริมาณในการปลูกผมของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับอาการ และ ความหนาแน่นของเส้นผมในบริเวรที่ต้องการปลูก ซึ่งศัพท์ในการปลูกผม จะนับพื้นที่ในการปลูกเป็นกราฟต์

การฟท์ ปลูกผม คืออะไร

กราฟท์ในการปลูกผมจะเป็นการนับจำนวนกอของรากผม โดยที่ 1 กอปกติแล้วจะมีเส้นผม 1-4 เส้น ปกติแล้วเมื่อนำกราฟท์ผม หรือกอผมออกมา ออกมาจากส่วนที่รากผมแข็งแรง เช่น บริเวณด้านหลังของศีรษะ หมอจะนำกราฟท์ผมไปปลูกในตำแหน่งที่มีปัญหา ต้องการให้ผมขึ้น ซึ่ง 1 กราฟท์ที่นำออกมาจะปลูกได้ 1 กราฟท์บริเวณด้านหน้า หรือด้านบนที่ต้องการ 
ดังนั้นการปลูกผมจึงจำเป็นต้องประเมิณกราฟท์ผมก่อน ว่าจะต้องปลูกมากน้อยเท่าไร

วิธีการคำนวณการฟต์ ในการปลูกผม

จำนวนกราฟท์ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ผมบาง, ผมที่ยังมีอยู่, แนวผมแบบใหม่ที่คุณต้องการ, คุณภาพของผมบริเวณท้ายทอยที่จะนำไปปลูก

จากรูป ความหนาแน่นขั้นต่ำประมาณ 40-50 กราฟท์ต่อ 1 ตารางเซนติเมตรนั้นเพียงพอกับบริเวณศีรษะที่ไม่มีผมเลย แต่ถ้ายังมีผมเหลืออยู่บ้างในบริเวณนั้นความหนาแน่นของกราฟท์ที่ต้องการจะน้อยลง

พื้นที่ 1 = 500-800 กราฟท์
พื้นที่ 2 = 1000-1200 กราฟท์
พื้นที่ 3 = 1200-1500 กราฟท์
พื้นที่ 4 = 1000-1200 กราฟท์
พื้นที่ 5 = 1500 กราฟท์
พื้นที่ 6 = 1500-1800 กราฟท์

เตรียมตัวก่อนปลูกผม FUT

4 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด

 • ทำการนวดศีรษะตามคำแนะนำของแพทย์
 • รักษาความยาวของผมบริเวณท้ายทอยให้เหมาะสม (ประมาณ 1 นิ้ว) เพราะเราจะตัดผมจากบริเวณท้ายทอยนี้ หลังผ่าตัดผมจะปิดแผลไว้ ไม่มีใครมองเห็น
 • หากท่านแพ้ยาอะไร กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ

2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด

 • งดการใช้ Rogaine หรือ Minoxidil

1 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด

 • งดรับประทานยา พลาวิกซ์ (Plavix), แอสไพริน (Aspirin) หรือยาที่มีส่วนผสมของแอสไพรินเพราะยาดังกล่าวทำให้เลือดไม่แข็งตัว
 • งดรับประทานวิตามินอี (Vitamin E), น้ำมันปลา (Fish oil) เพราะทำให้เลือดไม่แข็งตัว
 • งดรับประทานจำพวกโสมและสมุนไพรทุกชนิด
 • สามารถรับประทานยาที่ทานอยู่เป็นประจำได้ ยกเว้นแพทย์ของท่านจะสั่งให้หยุดได้
 • หากท่านเป็นโรคความดันสูงและรับประทานยาจำพวก Beta Blocker อยู่ กรุณาแจ้งแพทย์ของท่านให้เปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่น 1 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดแล้วค่อยกลับไปเริ่มใช้ใหม่หลังผ่าตัดเสร็จ เพราะยาดังกล่าวอาจมีปฏิกิริยากับยาชาที่ใช้ในการผ่าตัด
 • กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการผ่าตัดทราบหากท่านเป็นไข้ไม่สบายอยู่

1 วันก่อนการผ่าตัด

 • ควรงดสูบบุหรี่ และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท
 • ต้องเตรียมให้มีคนมารับท่านกลับบ้านเพราะท่านจะได้รับยานอนหลับระหว่างทำการผ่าตัด
 • ยืนยันการผ่าตัด
 • มาพบและรับคำปรึกษาจากแพทย์ รับแชมพูฆ่าเชื้อโรคและยาฆ่าเชื้อโรค เจาะเลือดตรวจ เอช ไอ วี (Anti HIV)
 • ชำระเงิน
 • คืนนี้ ก่อนนอน สระผมด้วย Betadine scrub ที่รับไป หรือ Hibitane scrub (หมักทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วจึงล้างออก) ทำแบบนี้ 2 ครั้ง
 • หากท่านต้องย้อมผมหรือทำสีผม กรุณาทำล่วงหน้าก่อนการผ่าตัด 1-2 วัน เพราะหลังการผ่าตัดปลูกผมห้ามทำสีผมเป็นเวลา 1 เดือน

วันผ่าตัด

 • ตอนเช้า สระผมด้วย Betadine scrub ที่ให้ไปหรือ Hibitane scrub (หมักทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วจึงล้างออก) ทำแบบนี้ 2 ครั้ง
 • ควรสวมเสื้อเชิ้ตติดกระดุมด้านหน้าและเตรียมหมวกหลวม ๆหรือผ้าคลุมศีรษะ มาในวันที่ผ่าตัด
 • ไม่ควรสวมใส่อะไรที่มีความแน่นและตึง เข้า ออกบนศีรษะในวันที่ทำการผ่าตัดและหลังจากผ่าตัด 2-3 วัน เช่นเสื้อยืดคอกลม เพราะอาจทำให้กราฟท์หลุดได้
 • ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าได้ ยกเว้น ชาและ กาแฟ และรับประทานยาฆ่าเชื้อ( 2เม็ด หลังอาหาร) 1 ชั่วโมงก่อนมาถึงคลินิก หากท่านไม่ได้รับยาไปล่วงหน้า สามารถมารับประทานที่คลินิกได้
 • กรุณามาถึงคลินิกให้ตรงตามเวลานัด
 • ไม่ควรขับรถมาเอง
 • ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมาในวันที่ผ่าตัด ถ้าของสูญหายทางคลินิกจะไม่รับผิดชอบ

 

วิธีดูแลตัวเองหลังปลูกผม FUT

1. การสระผม

– ครั้งแรกหลังการปลูกผม ควรจะมาสระที่ คลินิกโดยเจ้าหน้าที่ของคลินิก เราจะสอน และ แนะนำการสระผมและการทำความ สะอาดแผลให้ จากนั้นคุณสามารถกลับไป ดูแลตัวเองได้
– ในสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดท่านควรสระ ผมอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง โดยใช้แชมพู สูตรอ่อนโยนที่ทางคลินิกจัดให้ หลังจาก นั้นท่านสามารถใช้แชมพูอื่นๆ สระผมได้ ตามปกติ
ข้อแนะนำในการสระผมและทำความสะอาดแผล

 1. ควรใช้น้ำในอุณหภูมิห้องปกติหรืออุ่น เล็กน้อยในการสระผม ไม่ควรใช้น้ำอุ่นมาก ในสัปดาห์แรก และไม่ควรใช้กระแสน้ำแรง มากหรือให้ใช้มือบังกระแสน้ำไม้ให้กระทบ โดนบริเวณที่ปลูกโดยตรงเพราะจะทำให้ เซลรากผมที่ปลูกไปหลุดได้
 2. เทแชมพูลงบนผ่ามือและขยี้ให้เป็นฟอง
 3. ใช้ฝ่ามือแตะเบา ๆ ที่บริเวณที่ปลูกผม ห้ามถู และปล่อยทิ้งไว้ 2-3 นาที
 4. ล้างออกด้วยน้ำกระแสไม่แรงด้วยความ ระมัดระวัง
 5. สามารถใช้ครีมนวดผมเพื่อไม่ให้ผมพัน กันแต่ต้องใช้เฉพาะเนื้อผมไม่ให้โดนหนัง ศีรษะ
 6. ใช้ผ้าสะอาดซับเบา ๆ ห้ามถู หรืออาจใช้ พัดลมหรือเครื่องเป่าผมแบบลมเย็นเป่าผม ให้แห้ง
 7. ใช้หวี หวีที่เส้นผมเบา ๆ แต่ไม่ให้โดน หนังศีรษะบริเวณที่ปลูกผม
 8. เริ่มถูเบา ๆ บริเวณที่ปลูกผมได้หลังจาก 1 สัปดาห์ไปแล้ว สัปดาห์ที่ 3 เริ่มถูได้แรง ขึ้น และสระผมได้ตามปกติหลังจาก 1 เดือน

บริเวณแผลท้ายทอย สามารถถูเบา ๆ ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สระ ผม แต่ระวังบริเวณปมไหมที่ปลายแผลทั้ง สองข้าง

2. ท่าทางและการนอน

– ไม่ควรก้มศีรษะลงหยิบของหรือสวมรองเท้า ท่านควรย่อตัวลงเพื่อหยิบของหรือสวมรองเท้า เพราะการก้มศีรษะลงไป จะทำให้เลือดออกและเกิดอาการบวมบริเวณหน้าผากได้
– ในสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ควรระวังไม่ให้ศีรษะไปกระแทกของแข็ง เช่น ขอบประตูรถ ขอบประตูบ้าน เพราะจะทำให้เซลผม (graft) ที่ปลูกหลุดได้
– การนอนหลังการผ่าตัด ควรนอนหงายหรือตะแคงข้าง ห้ามนอนคว่ำหน้า เพราะทำให้หน้าบวมและอาจทำให้เซลผม (graft) ที่ปลูกหลุดได้ เวลานอนควรใช้ผ้าขนหนูม้วนเป็นก้อน (roll) รองบริเวณต้นคอ ใต้ผ้ายืดที่คาดศีรษะ เพื่อประคองให้แผลลอยไม่กระทบกับหมอนและนอนหัวสูงเล็กน้อย ช่วยลดอาการบวมและอาการปวดแผลที่บริเวณท้ายทอยได้

3. การออกกำลังกายและโดนแสงแดด

– งดออกกำลังกายอย่างน้อย 1 สัปดาห์
– งดว่ายน้ำทั้งสระว่ายน้ำสาธารณะและ ทะเล อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อป้องกันการ ติดเชื้อ
– ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดในสัปดาห์แรกหลัง ผ่าตัด ถ้าจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งควรสวม หมวกเพื่อป้องกันแสงแดด
– งดซาวน่า(Sauna) อย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากความร้อนสูงมีผลต่อรากผมที่ ปลูกไป

4. อาหารปวดบวม คัน

– หลังการผ่าตัด ท่านอาจจะมีอาการบวม บริเวณหน้าผากได้ ซึ่งส่วนใหญ่อาการบวม จะไม่มาก และจะหายเองภายใน 7 วัน ถ้า เกิดอาการบวมให้ใช้ Cold Pack ประคบ บริเวณหน้าผาก อย่าให้โดนบริเวณเซลผม (graft) ที่ปลูกไป จะช่วยให้ยุบบวมเร็วขึ้น
– อาการคันพบได้ 2-3 วันหลังผ่าตัด การสมานของ แผลดีขึ้น ไม่ควรเกา หรือแกะ อาจลูบ เบาๆ เพื่อบรรเทาอาการคัน หรือประคบ เย็น สระผม ทาอโรเวราเจล หรือทานยา แก้คัน

5. อาหารและเครื่องดื่มที่ต้องหลีกเลี่ยง

– หลังออกจากคลินิก ควรรับประทานอาหารเบาๆ แต่ถ้าท่านเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ควรงดรับประทานอาหาร
– ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol) ทุกชนิดเป็นเวลา 48 ชั่วโมง หลังการผ่าตัดเพื่อป้องกันเลือดออก และอาการบวม

การเลือกวิธีรักษา ปลูกผม ที่เหมาะกับตนเอง

เพราะการปลูกผมมีหลายวิธี การที่เราจะเลือกวิธีรักษารูปแบบใดควรจะดูจากอะไรบ้าง

1. สอบถาม ปรึกษาระดับอาการผมร่วง ผมบาง

อาการผมร่วงผมบาง เกิดจากหลายสาเหตุ และระดับความรุนแรงไม่เท่ากัน การประเมิณตนเองเบื้องต้นจะทำให้เรารู้ และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป

ดังนั้นสำหรับใครที่กังวล แต่ยังไม่เคยปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง หมอแนะนำให้ลองเข้ามาตรวจกับคุณหมออย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อประเมิณวิธีการดูแลตนเองเพื่อไม่ทำให้อาการผมร่วง ผมบางหนักขึ้น

2. ศึกษาข้อมูลการปลูกผมแต่ละรูปแบบ

หมอแนะนำว่าคนไข้ควรจะต้องมีความเข้าใจในการปลูกผมแต่ละรูปแบบ เบื้องต้น เช่น ถ้าเราจะปลูกผม การปลูกผมมีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไร การปลูกผม FUE ของแต่ละที่ทำไมราคาไม่เท่ากัน หมอคนไหนได้รางวัล มีความน่าเชื่อถือ มีเคสพิสูจน์จริง เพราะการเสียเงิน 1 รอบเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ต้องการ ย่อมดีกว่าการต้องเสียเงินเพื่อแก้ไขสิ่งที่ทำแล้วออกมาไม่ดี

ทำไมต้องปลูกผม FUT ที่ Absolute hair clinic?

เพราะการปลูกผมให้ดูดี เป็นธรรมชาติตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ ย่อมดีกว่าการที่ต้องแก้หลายครั้ง

 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสายตรงด้านเส้นผม ได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย
 • สามารถออกแบบแนวผมที่จะปลูก ให้ออกมาเป็นธรรมชาติ 
 • อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
 • หมอประสบการณ์สูง มั่นใจได้ว่าทำแล้ว ไม่ต้องแก้ทีหลัง
 • หมอปลูกเองทุกเคส ไม่มีการปล่อยให้ทีมงานทำกันเอง
 • รับรองประสิทธิภาพด้วยผลการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารทางการแพทย์ระดับโลก

ภาพรีวิวปลูกผม FUT