***การปลูกผมลงบนแผลเป็นที่หนังศีรษะ****

การปลูกผมลงบนแผลเป็นที่หนังศีรษะ ถือเป็นการแก้ไขและรักษาอีกวิธีหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จ และให้ผลที่น่าพอใจโดยแพทย์ศัลยกรรมปลูกผมที่มีประสบการณ์

แผลเป็นบนหนังศีรษะถ้ามีขนาดใหญ่มาก อาจจะสามารถตัดออกเพื่อลดขนาดลงได้ พอมีพื้นที่เล็กลง ก็ใช้การปลูกผมลงบนแผลเป็นนั้น นี่ก็เป็นอีกแนวทางที่ใช้ในการรักษา

การปลูกผมลงบนแผลเป็นที่หนังศีรษะนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนัก เพราะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลถึงความสำเร็จในการผ่าตัด ซึ่งได้แก่

  • โรคหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลเป็น FFA, LPP แพทย์จะไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดในช่วงที่โรคดังกล่าวยังไม่สงบ ควรรออย่างน้อย 2 ปี, แผลผ่าตัด หรืออุบัติเหตุ รอดู4-6 เดือน
  • เลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณแผลเป็น ถ้าแผลเป็นบริเวณนั้นมีเลือดไปเลี้ยงน้อยหรือจำกัดอาจเนื่องจากเส้นเลือดโดนตัดขาดหรือทำลาย ย่อมส่งผลให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จยาก
  • ความหนาของแผลเป็น ถ้าหนามากก็จะมีเลือดไปเลี้ยงน้อยหรือจำกัด ถ้าบางมากก็ไม่สามารถรองรับเซลรากผมที่จะย้ายมาปลูกได้
  • โครงสร้างใต้แผลเป็น ในบางคนได้รับอุบัติเหตุต้องใส่กระโหลกเทียม หรือโลหะใต้แผลเป็น ก็จะส่งผลต่อการผ่าตัดได้เช่นกัน

หลังจากแพทย์ได้ตรวจแผลเป็นและทำการทดสอบต่างๆแล้วก็จะประเมินได้ว่าโอกาสที่ทำการผ่าตัดนั้น สามารถทำได้หรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ถ้าพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถทำการผ่าตัดแก้ไขได้ อาจมีวิธีอื่นเช่นใส่วิกผมช่วยปกปิดแทนได้ในกรณีที่แผลมีพื้นที่ใหญ่มากๆ