ปลูกผม หมออเมริกันบอร์ด ABHRS FISHRS Platinum Follicle Award

日本語ブログ

治療メニュー

ทำไมถึงต้องปลูกผมกับ หมอก้อง หมอโบนัส

1. เป็นแพทย์สายตรงด้านเส้นผม

หมอก้องและหมอโบนัสเป็นคุณหมอที่จบมาสายตรงด้วยเส้นผมโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจปัญหา สาเหตุของผมร่วง ผมบางและสามารถปลูกผมโดยที่เข้าใจความเป็นธรรมชาติของเส้นผม

รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป จุฬา

2. เป็นอาจารย์แพทย์

ด้วยใจรักในการสอน และมีการต่อยอดความรู้ ศึกษา วิจัยมายาวนาน คุณหมอทำงานในฐานะอาจารย์แพทย์ถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านผิวหนัง และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป รางวัลปลูกผม

3. ได้รางวัลระดับโลก

คุณหมอทั้งสองเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทั้งในด้านความรู้ งานวิจัย ได้รับรางวัลระดับโลกหลายรางวัล และได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องของโรคของเส้นผม และการปลูกผมทั่วโลก

ドクター紹介

Kongkiat Laorwong,MD,FISHRS

コンキアット・ラオウォン医師

  • 国際毛髪外科学会(ISHRS)フェロー会員
รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป

ラチャトーン・パンチャプラティープ医師

  • アメリカ毛髪外科学会(ABHRS)専門医

症例写真

ปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
ปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
ส้มมารีปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
รีวิวปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
ปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
มอส ปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
ปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic