Kongkiat Laorwong,MD,FISHRS

นายแพทย์ก้องเกียรติ ลออวงศ์

วุฒิบัตรอเมริก้นบอร์ดด้านศัลยกรรมปลูกผม รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา Diplomate American Board of Hair Restoration Surgery, ABHRS และเป็น Fellow International Society of Hair Restoration Surgery, FISHRS ได้ทุ่มเทเวลาและความสนใจให้กับการดูแล รักษาเรื่องผมร่วง ผมบางโดยเฉพาะ เข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน แสดงผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

ตารางออกตรวจ คุณหมอก้อง

วันจันทร์                  09.00-18.00 น.
วันอังคาร                 09.00-18.00 น.
วันพุธ                      09.00-18.00 น.
วันพฤหัสบดี             09.00-18.00 น.
วันศุกร์                     09.00-18.00 น.
วันเสาร์                    09.00-18.00 น.
วันอาทิตย์                          –

ประวัติ นายแพทย์ก้องเกียรติ ลออวงศ์

การศึกษา

 • มัธยมปลาย: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
 • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลศุนย์สุราษฏร์ธานี, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
 • แพทย์จำบ้าน สาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ประกาศนียบัตร การพัฒนาการจัดการ รุ่น 43 คณะรัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า) (Mini Master of Management Program: MMM #43 ,NIDA)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมปลูกผม รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย International Society of Hair Restoration Surgery และเป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าวด้วย

วิสัยทัศน์:

คลินิกปลูกผมชั้นนำ ได้มาตรฐานสากลที่ให้บริการด้วยความเป็นไทย (World Professional with Thai Hospitality)

พันธะกิจ:

 • จะเป็นคลินิกบริการรักษาเรื่องผมบาง ผมร่วง ศัลยกรรมปลูกผมโดยเฉพาะ
 • จะให้บริการที่ประทับใจ เป็นกันเอง และได้มาตรฐานแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • จะให้ความสะดวกดูแลลูกค้า ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องผมร่วง ผมบาง
 • จะอบรมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อที่จะได้ให้บริการที่ดี มีประโยชน์ต่อลูกค้า

BOARD CERTIFICATION

 • Diplomate Thai Board of Family Medicine, 2006
 • Diplomate American Board of Hair Restoration Surgery, 2010
 • Fellow International Society of Hair Restoration Surgery, FISHRS, 2014

MEDICAL LICENSURE

 • Thailand License since 1999 (License No. 23810)

GRADUATE TRAINING

Internship
1999-2000 General Practitioner Surathani Hospital, Surathani, Thailand

Residency
2002-2003 General Surgery Pramongkutklow Army Hospital, Bangkok, Thailand

Fellowship
2006-2007 Hair Restoration Surgery DHT Clinic under director Damkerng Pathomvanich, MD, FACS, Bangkok, Thailand

ผลงานด้านวิชาการ, งานตีพิมพ์, สัมมนา, งานประชุม:

 • 15th Annual Scientific Meeting, ISHRS, Las Vegas, September 2007
  • Optimal Aesthetic Result of Eyebrow Transplantation in Asians
  • Recipient Area Folliculitis following follicular Unit Transplantation: A Retrospective Analysis of Associated Factors
 • 16th Annual Scientific Meeting, ISHRS, Montreal, Quebec, Canada, 3-7 September 2008
  • Post-operative Edema in Mega to Super-mega Session: A prospective Study in Preventive Protocol and Risk factors
  • Hair transplantation in Asian Women: A Retrospective Review of Common Indications, Procedural Techniques and Post-operative Outcomes
  • FUE in Chinese Population-Importance Factors to Consider
  • The Open-FUE Technique: A New Combined Approach in Harvesting of Invisible Hair Follicles
  • The Double-Guns Technique for Difficult Follicular Unit Extraction
  • Donor Site Effluvium: Retrospective and Prospective Studies to Define the Incidence, Pattern, and Associated Factors
  • How to Minimize Donor Site Wound Closure Tension and the Effects of Age, Scalp Elasticity, and Donor Strip Excision
 • 14th Orlando Live Surgery Workshop, Florida, April 2008
 • 17th Annual Scientific Meeting, ISHRS, Amsterdam, Netherlands, July 22-26, 2009
 • New Advances in Asian Hair Transplantation, Bangkok Thailand, June 25-27, 2010
 • 1st AAHRS Annual Scientific Meeting, Bangkok, June 24-26, 2011
  • Speaker: Single oral dose Etoricoxib 120 mg. for post-op pain relief in hair transplantation
  • Moderator in live surgery workshop
 • “Eyebrow Transplantation in Asians” March 2009 in Dermatologic Surgery Journal
 • “Eyebrow Transplantation” in Hair Transplantation in Asians Textbook in pending for publishing in 2009 by Sprinker
 • Guest lecturer in hair transplantation at Plastic and Reconstructive Surgery, and Ear Nose and Throat department, Chulalongkorn Hospital; Mae Pha Lhuang University, Bangkok.
 • Consultant at Bangkok Hospital
 • A case report on the reactivation of alopecia areata and wide spread non-pigmented hair regrowth after hair transplantation surgery, Kongkiat Laorwong,MD; Hair Transplant Forum International; Volume 21, Number 1, Jan/Feb 2011, pages 10-11 International Society of Hair Restoration Surgery

Teaching:

 • Guest lecturer in hair transplantation at Plastic and Reconstructive Surgery, and Ear Nose and Throat department, Chulalongkorn Hospital; Mae Pha Lhuang University, Bangkok. 2007

Membership

Skill and Training and Today’s Hair Restoration Doctor

Surgical hair restoration is a specialty of cosmetic surgery that requires specific training and experience in addition to the general training received by all surgeons. Its body of knowledge has been growing for decades and has been incorporated into formal medical education programs. Its growth into a unique body of knowledge marks the evolution of hair restoration surgery into a unique surgical discipline. Some surgeons who specialize in hair restoration do no other type of cosmetic surgery. In other instances, hair restoration surgery may be performed in an overall practice of dermatologic or plastic surgery. In either case, the surgeon who is qualified to perform surgical hair restoration must have received the requisite training and experience in an approved training program. When choosing a hair restoration surgeon, it is always a good idea to ask specific questions about the surgeon’s training, experience.