มียาอะไรที่จะช่วยรักษาผมร่วงผมบางได้บ้าง?

การใช้ยาในการบำรุง รักษารากผม และช่วยบรรเทาอาการผมร่วงผมบางนั้น มักเป้นการรักษาเบื้องต้นที่หมอมักจะแนะให้คนไข้ทุกคนใช้ เนื่องจากมีราคาที่ไม่สูงเท่าการทำ treatment อื่น และรักษาอาการผมร่วงผมบางเบื้องต้นได้ดี แต่ทั้งนี้การหายามารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์อาจมีอันตรายได้ วันนี้หมออยากมาแนะนำการรักษาแบบทานยาให้ทุกคนเข้าใจกัน

ผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้าน การรักษาด้วยยา

สารบัญเนื้อหา

มียาอะไรที่จะช่วยรักษาผมร่วงผมบางได้บ้าง?

ยาส่วนมากที่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์ในอาการผมร่วงผมบางจะมีทั้งหมด 3 ตัวหลักดังนี้

  • ยาไฟแนสเตอรายด์ (Finasteride)

ใช้รับประทานวันละครั้ง มีจำหน่ายทั่วไปในชื่อ โพรพีเชีย(Propecia) ขนาด 1 มิลลิกรัม และ โปรสการ์ (Proscar) ขนาด 5 มิลลิกรัมต้องแบ่งกินหนึ่งส่วนสี่เม็ด ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน ใช้ได้ในเฉพาะผู้ชายเท่านั้น จากการศึกษาพบว่ายามีผลต่อการงอกขึ้นใหม่และหยุดผมร่วง ยา ไฟแนสเตอรายด์ (Finasteride) ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง ฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน(Dihydrotestosterone, DHT) ได้ประมาณ 60% ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เป็นสาเหตุของผมร่วงในผู้ชายที่เป็นผมบางแบบพันธุกรรม ยาไฟแนสเตอรายด์ (Finasteride) มีการใช้กันมามากกว่า 10 ปี ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ยาไฟแนสเตอรายด์ (Finasteride:Propecia, Proscar) จะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดในผมบางระยะเริ่มต้นและระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังใช้ในคนที่ทำการผ่าตัดปลูกผมอีกด้วย

  • ยาไมนอกซิดิวล์ (Minoxidil; Rogaine)

ใช้กันมานานมากกว่า 15 ปี มีทั้งแบบรับประทานขนาด 5 มิลลิกรัมทานวันละครั้งและโลชั่นทาเฉพาะที่มีความเข้มข้นชนิด 2% และ 5% ทาวันละสองครั้ง

ไมนอกซิดิวล์ (Minoxidil) ช่วยชะลอการหลุดร่วงของเส้นผม ช่วยให้วงจรชีวิตของเส้นผมนานขึ้นและมีผลในการช่วยให้ผมงอกขึ้นใหม่ 5% Minoxidil โลชั่นใช้ในผู้ชายและ 5% Minoxidil ใช้ได้ผลกว่า 2% Minoxidil แต่ไม่แนะนำให้ใช้ในผ้หญิงเพราะอาจไปกระตุ้นให้เกิดขนที่ใบหน้า จากการศึกษาพบว่าการใช้ 5% Minoxidil ไม่มีผลแตกต่างจาก 2% minoxidil ในผู้หญิง

ยา Finasteride และ Minoxidil ต้องใช้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนจึงเห็นผล ถ้าหยุดใช้ ผมก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิม แต่การใช้ยาอาจไม่ได้ผลกับทุกคน การใช้ยา Finasteride และ Minoxidil ร่วมกันจะได้ผลในการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

  • ดูทาสเตอรไรด์ (Dutasteride, ภายใต้ชื่อ Avodart)

มีการทดลองใช้กันบ้างแล้ว การออกฤทธิ์คล้ายกับ Finasteride สามารถลดระดับฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone, DHT) ได้ดีกว่า ที่ประมาณ 90% ในยุโรปได้อนุญาตใช้ยาตัวนี้ในการรักษาเรื่องผมบางได้แล้ว แต่ในอเมริกาและบ้านเรายังไม่อนุญาตให้ใช้ ส่วนใหญ่ซื้อยามารับประทานเอง ขนาด 0.5 มิลลิกรัมทานวันละครั้ง

ผลลัพท์ของการใช้ยา

 

การรักษาโดยวิธีการปลูกผมร่วมกับการใช้ยา

การใช้ยารักษาและการปลูกผมเป็น 2 วิธีที่แตกต่างที่ได้ถูกนำมาใช้รักษาผมบางแบบพันธุกรรมแต่ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของผมที่บาง ระยะเวลาที่เกิดผมบาง รูปแบบของผมที่บางและการตอบสนองต่อการใช้ยา บางคนได้ผลดีจากการใช้ยาและการผ่าตัดภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การวางแผนการรักษาโดยวิธีการใช้ยาร่วมกับการปลูกผม

การใช้วิธีการทั้งสองวิธีร่วมกันนั้นน่าสนใจแต่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นอย่างระมัดระวังด้วย เช่น

  • คนไข้ต้องตอบสนองต่อการใช้ยาคือผมร่วงลดลง และมีผมใหม่งอกขึ้น คนไข้บางคนมีการตอบสนองดี บางคนน้อยหรือบางคนไม่มีการตอบสนองเลย
  • ยาทุกตัว จะได้ผลมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือไม่ ถ้าไม่รับประทานยาและใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้ก็จะไม่ดีเท่าที่ควร คนไข้บางคนอาจหมดกำลังใจได้เมื่อใช้ยาแล้วไม่ได้ผลหรือได้ผลที่ไม่ชัดเจน

ปลูกผมแล้วต้องรับประทานยาอีกหรือไม่?

ผมที่ปลูกไปแล้วไม่ต้องการการดูแลพิเศษเพิ่มเติม สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองเหมือนผมบริเวณท้ายทอย จะยืด ดัด ทำสีได้ตามใจ แต่ทุกคนที่ผมบางแล้วผมจะบางลงเรื่อยๆจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง การป้องกันย่อมดีกว่าแก้ไขหรือซ่อมแซม ฉะนั้นการรับประทานยาคือช่วยไม่ให้ผมเดิมที่มีอยู่ร่วงมากไปกว่าเดิมและดีขึ้นด้วย ถ้าไม่อยากใช้ยาเลย ในภายภาคหน้า ต้องปลูกผมเพิ่มแน่นอน คราวนี้ต้องมาพิจารณาว่าผมที่ท้ายทอยของคุณมีมากน้อยแค่ไหน โอกาสและแนวโน้มความรุนแรงของผมบางในอนาคตเป็นอย่างไร

การใช้ยาปลูกผมจะได้ผล 100% ไหม

การใช้ยา Minoxidil และ Finasteride มีทั้งได้ผลดีและได้ผลไม่ดีโดยเฉพาะแนวผมด้านหน้า ในคนที่ได้ผลคือผมบางน้อยลงและมีผมงอกขึ้นมาใหม่ก็ไม่มีความจำเป็นต้องปลูกผม แต่ถ้าไม่ได้ผลที่น่าพอใจก็ควรพิจารณาการปลูกผม

สรุปแล้วจะเลือกวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสม การปลูกผมนั้นผมที่ได้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต การใช้ยาถ้าพอใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกัน หรืออาจใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันก็ได้