ผมบางแบบพันธุกรรมในเพศชาย

รีวิว ปลูกผมถาวร

ผมบางแบบพันธุกรรมในเพศชาย คืออะไร

ผมบางแบบพันธุกรรมในเพศชาย (androgenetic alopecia) คำว่า “andro” มาจากฮอร์โมน androgens (testosterone, dihydrotestosterrone) ซึ่งเป็นตัวสำคัญต่อการเกิดผมบางในเพศชาย “genetic” ก็คือ การถ่ายทอดทางทางพันธุกรรม ผู้ชายจะเริ่มมีผมบางแบบพันธุกรรมหลังจากวัยรุ่นไปแล้ว ตามระดับของฮอร์โมน androgen ลักษณะช่วงแรกผมจะเริ่มบางเว้าเข้าข้างในตรงบริเวณขมับ หรืออาจเริ่มบางเป็นไข่ดาวที่กลางกระหม่อม
Hamilton และ Norwood ได้จำแนกรูปแบบและความรุนแรงของผมบางในผู้ชายไว้ (ดังรูปด้านล่าง)

ฮอร์โมน Androgen กับ ผมบางในเพศชาย

ฮอร์โมน Androgen (Testosterone, Dihydrotestosterone ) มีความสำคัญต่อการเกิดผมบางแบบพันธุกรรมในเพศชาย แต่ในผู้ชายที่มีผมบางแบบพันธุกรรมนั้น ระดับของฮอร์โมน androgen นั้นไม่ได้มีมากเกินปกติ ถ้าระดับของ androgen ปกติและมียีนของผมบางก็จะมีลักษณะผมบางแบบพันธุกรรมในเพศชายปรากฏขึ้น การเจริญเติบโตของขนรักแร้และขนบริเวณหัวหน่าวจะขึ้นกับ testosterone ส่วนเคราและผมบางแบบพันธุกรรมในเพศชายขึ้นอยู่กับ dihydrotestosterone (DHT)

Testosterone ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็น DHT โดยเอนไซม์ 5α –reductase แล้ว DHT จะจับกับตัวรับ (Receptor) ที่อยู่ที่รากผม ซึ่งจะถูกกำหนดมาแล้วจากพันธุกรรม หลังจากจับกับตัวรับแล้ว DHT ก็จะเข้าไปในเซลล์ทำปฏิกิริยากับนิวเคลียสเปลี่นแปลงโปรตีนใน DNA ส่งผลให้รากผมฝ่อตายลงซึ่งก็คือเกิดผมบางแบบพันธุกรรมนั่นเอง

สรุปแล้วผมบางแบบพันธุกรรมในเพศชายนั้นเป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมอาจจะเป็นยีนจากแม่หรือพ่อ แต่ระยะเวลาเริ่มต้น อัตราและความรุนแรงนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ความรุนแรงจะเพิ่มเรื่อยๆขึ้นตามอายุอย่างรวดเร็ว