บริการของเรา

ทำไมถึงต้องปลูกผมกับ หมอก้อง หมอโบนัส

1. เป็นแพทย์สายตรงด้านเส้นผม

หมอก้องและหมอโบนัสเป็นคุณหมอที่จบมาสายตรงด้วยเส้นผมโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจปัญหา สาเหตุของผมร่วง ผมบางและสามารถปลูกผมโดยที่เข้าใจความเป็นธรรมชาติของเส้นผม 

รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป จุฬา

2. เป็นอาจารย์แพทย์

ด้วยใจรักในการสอน และมีการต่อยอดความรู้ ศึกษา วิจัยมายาวนาน คุณหมอทำงานในฐานะอาจารย์แพทย์ถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านผิวหนัง และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อย่างต่อเนื่อง 

รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป รางวัลปลูกผม

3. ได้รางวัลระดับโลก

คุณหมอทั้งสองเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทั้งในด้านความรู้ งานวิจัย ได้รับรางวัลระดับโลกหลายรางวัล และได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องของโรคของเส้นผม และการปลูกผมทั่วโลก 

ทีมแพทย์ประจำคลินิก

Kongkiat Laorwong,MD,FISHRS

นายแพทย์ก้องเกียรติ ลออวงศ์
แพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผม

  • อเมริกันบอร์ดด้านศัลยกรรมปลูกผม จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เป็น Fellow International Society of Hair Restoration Surgery
  • ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ
รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป

รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป
แพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผม

  • Board-certified dermatologist, Diplomatic American Board of Hair transplantation Surgery
  • อาจารย์ประจำแผนกผิวหนัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ได้รับรางวัล Platinum Follicle Award 2019
  • ผลงานทางวิชาการมากมาย ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

รีวิวปลูกผม

รางวัลรับรองคุณภาพ

บทความสุขภาพผม