ปลูกผม หมออเมริกันบอร์ด ABHRS FISHRS Platinum Follicle Award

บริการของเรา

ทำไมถึงต้องปลูกผมกับ หมอก้อง หมอโบนัส

1. เป็นแพทย์สายตรงด้านเส้นผม

หมอก้องและหมอโบนัสเป็นคุณหมอที่จบมาสายตรงด้วยเส้นผมโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจปัญหา สาเหตุของผมร่วง ผมบางและสามารถปลูกผมโดยที่เข้าใจความเป็นธรรมชาติของเส้นผม

รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป จุฬา

2. เป็นอาจารย์แพทย์

ด้วยใจรักในการสอน และมีการต่อยอดความรู้ ศึกษา วิจัยมายาวนาน คุณหมอทำงานในฐานะอาจารย์แพทย์ถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านผิวหนัง และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป รางวัลปลูกผม

3. ได้รางวัลระดับโลก

คุณหมอทั้งสองเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทั้งในด้านความรู้ งานวิจัย ได้รับรางวัลระดับโลกหลายรางวัล และได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องของโรคของเส้นผม และการปลูกผมทั่วโลก

ทีมแพทย์ประจำคลินิก

Kongkiat Laorwong,MD,FISHRS

นายแพทย์ก้องเกียรติ ลออวงศ์
แพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผม

  • อเมริกันบอร์ดด้านศัลยกรรมปลูกผม จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เป็น Fellow International Society of Hair Restoration Surgery
  • ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ
รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป

รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป
แพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผม

  • Board-certified dermatologist, Diplomatic American Board of Hair transplantation Surgery, Clinical Fellowship in Hair Disorders, Miami, Fl, US
  • อาจารย์ประจำแผนกผิวหนัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ได้รับรางวัล Platinum Follicle Award 2019 รางวัลสูงดีเด่นด้านงานวิจัย และพัฒนาการปลูกผม จากสมาคมหมอปลูมผมโลก ISHRS
  • ผลงานทางวิชาการมากมาย ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

รีวิวปลูกผม

ปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
ปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
ส้มมารีปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
รีวิวปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
ปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
มอส ปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic
ปลูกผม FUE hair transplant Thailand Absolute hair clinic

บทความผมร่วง ผมบาง ปลูกผม ปลูกผมDHI ปลูกผม FUE, PRP