ผู้หญิงกับอาการผมร่วงผมบางที่ต่างจากผู้ชาย

อาการผมร่วง ผมบางในผู้หญิง เป็นอย่างไร

อาการผมบางในผู้หญิงจะมีลักษณะไม่เหมือนในผู้ชาย ผู้หญิงจะเริ่มมีผมบางเมื่อมีอายุประมาณ 50 ปีหรือมากกว่านั้น มีลักษณะถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่ชัดเจน ลักษณะของผมบางจะบางกระจายไปทั่วๆทั้งศีรษะแต่จะไม่สามารถสังเกตระยะแรกที่เริ่มบางได้ อาจจะเป็นผมบางแค่ชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ เช่น ถ้าตั้งครรภ์หรือกำลังเจ็บป่วย ก็อาจมีผมบางได้ในลักษณะที่เป็นแค่ชั่วคราว

สิ่งที่เหมือนกันทั้งในผู้หญิงและผู้ชายก็คือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยมีการกระตุ้นของฮอร์โมน Androgens (ฮอร์โมนผู้ชาย) ตรงบริเวณต่อมผม เป็นสาเหตุสำคัญ ถึงอย่างไรก็ตามลักษณะของผมบางในผู้หญิงก็จะไม่บางจนล้านหมดทั้งศีรษะเหมือนในผู้ชาย

ลักษณะผมบางพันธุกรรมในผู้หญิงสามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ ( ดังรูปที่แสดงไว้ด้านล่าง):

 • มีผมบางกระจายทั่วๆศีรษะและมักจะบางไปจนถึงด้านหลังของศีรษะ
 • มีผมบางกระจายทั่วๆศีรษะและสังเกตได้ว่าบางไปจนถึงด้านหน้าของศีรษะแต่ไม่ถึงแนวผมด้านหน้า
 • มีผมบางกระจายทั่วๆศีรษะและบางไปถึงด้านหน้าจนอาจถึงแนวผมด้านหน้าสุด

ที่สำคัญคือผมบางพันธุกรรมในผู้หญิงอาจเริ่มแสดงอาการตั้งแต่อายุยี่สิบต้นๆ หรือเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ถ้าปล่อยไว้ไม่รักษาตั้งแต่ต้น อาจยากเกินเยียวยาเมื่อสายไป

รูปแบบอื่นๆของลักษณะผมบางในผู้หญิง

ในผู้หญิงจะพบสาเหตุต่างๆของผมบางมากกว่าผู้ชาย เช่น

ผมบางบริเวณขมับ Triangular Alopecia

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแต่สามารักษาด้วยยาและการผ่าตัดได้ ลักษณะเฉพาะของผมบางแบบ Triangular Alopecia คือบางทั้งศีรษะไปถึงขมับ ถ้าบางไม่ทั่วทั้งศีรษะผมที่เหลือก็จะเป็นผมเส้นเล็กๆบางๆ บางครั้งจะเริ่มเป็นในวัยเด็กและจะพบว่ามีผมบางบริเวณขมับแบบเฉียบพลัน

Loose-Anagen Syndrome

Loose-anagen syndrome พบได้บ่อยในคนที่มีผมปกติ ระหว่างระยะงอก (anagen) (ช่วงที่ผมมีการงอก) เส้นผมจะไม่แข็งแรง แม้หวีและแปรงผมอาจจะทำให้ผมที่กำลังงอกหลุดร่วงได้ง่าย ส่สนใหญ่เกิดขึ้นในวัยเด็กและจะค่อยๆหายไปเอง

ผมร่วงในระยะหลังคลอด Post-natal alopecia

ผมร่วงในระยะหลังคลอดโดยทั่วไปแล้วผมจะอยู่ในระยะพัก (telogen) คือช่วงที่ผมหยุดงอก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องวงจรเส้นผม) ระหว่างการตั้งครรภ์จะมีเส้นผมในระยะงอก (anagen) จะเพิ่มมากขึ้นถึง 95% และ 5% อยู่ในระยะพัก (telogen) จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1และ 2 เทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์จะมีเส้นผมในระยะงอก (anagen) 84% เมื่อติดตามดูต่อไปจะพบว่ามีเส้นผมในระยะงอก (anagen) ลดลงอย่างรวดเร็วส่วนเส้นผมในระยะพัก (telogen) จะเพิ่มมากขึ้น ผมจะเริ่มร่วงในช่วงเดือนแรกๆไปจนถึงช่วงหลังคลอด 4 เดือนอาจจะนานกว่าหรือเกือบปี อย่างไรก็ตามระยะเวลาของการร่วงจะไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ส่วนใหญ่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เอง ยกเว้นในรายที่มีลักษณะผมบางแบบพันธุกรรมจะไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติดังเช่นก่อนตั้งครรภ์ เมื่อพิจารณาแล้วระดับฮอร์โมน Estrogen ที่สูงขึ้นขณะตั้งครรภ์ซึ่งส่งผลให้ผมอยู่ในระยะงอก (anagen) นานขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งเสริมให้ผมร่วงหลังคลอด เช่น ความเครียด การเสียเลือด และจากฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่น prolactin

ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีผมบาง ขั้นตอนแรกที่ควรปฏิบัติก็คือไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมเพื่อค้นหาสาเหตุของโรค หลังจากทราบสาเหตุแล้วแพทย์จะแนะนำแนวทางการรักษาว่าควรใช้ยาหรือต้องใช้วิธีการผ่าตัด

การวินิจฉัย

ผมบางในผู้หญิงไม่ได้มีสาเหตุโดยตรงเหมือนในผู้ชาย มากกว่า 90% ของผมบางในผู้ชายนั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม ต่างจากผู้หญิงที่มีสาเหตุต่างๆมากมาย

การตรวจวินิจฉัยดังที่กล่าวด้านล่างนี้ควรนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา การทดสอบต่างๆจะทำให้แยกสาเหตุที่ไม่น่าจะใช่ออกไปจนเหลือแต่สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

การตรวจวินิจฉัย

 • ระดับของฮอร์โมน(DHEAs, testosterone, androstenedione, prolactin, follicular stimulating hormone, and leutinizing hormone)
 • ระดับธาตุเหล็กในเลือด (Serum iron)
 • ระดับเฟอริทินในเลือด (Serum ferritin)
 • ความสามารถในการจับตัวของธาตุเหล็ก Total iron binding capacity (TIBC)
 • การทำงานของต่อมไธรอยด์ Thyroid stimulating hormone (T3, T4, TSH)
 • เชื้อซิฟิลิส VDRL (a screening test for syphilis)
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete blood count (CBC)
 • ตัดชิ้นเนื้อที่หนังศีรษะ (Scalp biopsy)
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 มม.ไปตรวจพยาธิสภาพโดยใช้กล้องจุลทรรศน์จะช่วยแยกการวินิจฉัยได้
 • Hair pulling test
  Hair pulling test การตรวจโดยใช้วิธีการดึงผมคือใช้มือหยิบเส้นผมกลุ่มหนึ่งประมาณ 100 เส้น ออกแรงดึงเบาๆ ถ้าปกติจะมีผมร่วงติดมือมาประมาณ 1-3 เส้น
 • Densitometry
  Densitometry คือการใช้เครื่องมือ densitometer จะช่วยขยายภาพให้เห็นลักษณะของผมชัดเจนขึ้น (ดูเรื่องการตรวจสภาพเส้นผมและหนังศีรษะ)

การรักษา

การปลูกผมในผู้หญิง

การผ่าตัดปลูกผมในผู้หญิง

ผลการรักษาที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เริ่มทำการรักษาหลังจากที่เริ่มมีอาการผมบางแล้ว เพราะถ้าผมบางแบบพันธุกรรมจะทำให้ต่อมผมถูกทำลาย การรักษาหลังจากที่ผมบางเป็นเวลานานแล้วนั้นผลของการรักษาจะไม่ดี การป้องกันไม่ให้ผมบางมากขึ้นจะน้อยลง ถ้าหยุดการรักษา โอกาสที่ผมจะกลับมาร่วงอีกก็จะมีมาก เพราะฮอร์โมน Androgen ยังไม่ถูกทำลาย ควรรับประทานวิตามินและแร่ธาตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อผลดียิ่งขึ้นในขณะที่รักษาโดยการใช้ยา

การรักษาจะได้ผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้นจะต้องแก้ไขที่สาเหตุของการเกิดผมบางและต้องกระตุ้นให้ผมงอกใหม่ด้วย

รายการยาด้านล่างนี้คือยาที่ใช้ในการรักษาผมบางในผู้หญิงที่ใช้ในปัจจุบัน ยาบางตัวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่รับรองผลการรักษา อย่างไรก็ตามยาบางตัวก็สามารถนำมาใช้ในการรักษาผมบางได้

การใช้ยาและวิธีการใช้ยาของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ผู้หญิงแต่ละคนก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน ด้วย

ยา 2% Minoxidil

ผู้หญิงที่มีลักษณะผมบางทั่วๆศีรษะสามารถใช้ minoxidil ได้และได้ผลมากกว่าผู้ชาย ค่าความเข้มข้นที่แนะนำให้ใช้ในผู้หญิงคือ 2% เท่านั้นไม่ใช่ 5% เป็นที่ยอมรับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังหลายคนแนะนำให้ใช้ 5% minoxidil ในผู้หญิงผมบางแบบพันธุกรรมภายใต้การดูแลของแพทย์ คลินิกเล็กๆบางที่ทดลองใช้ 5% minoxidil ในผู้หญิงผมบางแบบพันธุกรรม พบว่าจริงๆแล้วความเข้มข้น 5% ได้ผลดีกว่าและช่วยให้ผมงอกมากกว่าความเข้มข้น 2%

ยาที่ช่วยยับยั้งการสร้างของ Androgen

Aldactone / Spironolactone
เป็นยาที่ต่อต้าน Androgen ทำงาน 2 ทาง ขั้นตอนแรกชะลอการผลิต androgen ที่ต่อมหมวกไตและรังไข่ ขั้นตอนที่สองจะยับยั้งการทำปฏิกิริยาของ androgen ป้องกันไม่ให้เกิด dihydrotestosterone

Tagamet / Cimetidine
เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อต้านผลของ Androgen โดยตรงและยับยั้งการเกิด dehydrotestosterone

Cyproterone Acetate
เป็นยาที่ใช้ในการลดความต้องการทางเพศของผู้ชายที่มีความต้องการทางเพศมากเกินไปและใช้รักษาผู้ที่ใช้ความรุนแรงทางเพศ และใช้ในผู้หญิงผมบางแบบพันธุกรรมด้วย ออกฤทธิ์ยับยั้งการเกิด dihydrotestosterone

Estrogen/Progesterone
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีการนำฮอร์โมนมาใช้ในการรักษาและมักจะใช้ในภาวะวัยหมดประจำเดือน Estrogen และ Progesterone ชนิดเม็ดและครีมก็ถูกนำมาใช้รักษาผู้หญิงผมบางแบบพันธุกรรมในวัยหมดประจำเดือน

Oral Contraceptives
การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด จะไปลดการผลิต Androgens ที่รังไข่ได้จึงสามารถนำมาใช้ในผู้หญิงผมบางแบบพันธุกรรมได้เช่นกัน

Nizoral/Ketoconazole
ออกฤทธิ์ยับยั้งผลของ androgenic และลดการผลิต testosterone และ androgens ที่ต่อมหมวกไต รังไข่ ด้วยเหตุนี้จึงใช้รักษาผมบางได้ Nizoral shampoo ที่มีส่วนผสม 2% Ketoconazole ไม่ได้ใช้รักษาแต่เฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหนังศีรษะเท่านั้นแต่ยังนำมาใช้รักษาผมบางแบบพันธุกรรมอีกด้วย

Cyproterone Acetate with Ethinyloestradiol
มีจำหน่ายภายใต้ชื่อ Diane 35 และ Diane 50 เป็นยาเม็ดคุมกำเนิด ในยุโรปนำมาใช้รักษาผู้หญิงผมบางแบบพันธุกรรม ยาจะทำการยับยั้งปฏิกิริยาบางอย่างของฮอร์โมนเพศชายที่ปรากฏในผู้หญิง แม้ว่ายาจะช่วยหยุดการร่วงของเส้นผมและกระตุ้นให้ผมงอกใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปีแต่ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาผมที่งอกใหม่ให้คงอยู่และป้องกันไม่ให้ผมร่วงอีก