ดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride) ยารักษาผมร่วงตัวใหม่ ข้อควรรู้มีอะไรบ้าง?

dutasteride การรักษาผมร่วงแบบทางเลือก

ยาดูทาสเตอไรด์ เป็นยารักษาผมร่วงตัวใหม่ ที่คิดค้นขึ้นใหม่เพื่อใช้รักษาโรคผมร่วงผมล้านที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น แต่เนื่องจากเป็นยาตัวตัวใหม่ ที่พึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา หรือ อย. ซึ่งสรรพคุณหลักของตัวยา คือ การรักษาต่อมลูกหมาก ในเรื่องของการรักษาผมบางจากพันธุกรรม ยังรอการอนุมัติ

ดังนั้นหากมีการใช้งานทางการแพทย์ จะเป็นการใช้นอกข้อบ่งชี้ และแพทย์จะใช้เฉพาะเมื่อมั่นใจจริงว่าได้ผลชัดเจนเท่านั้น

dutasteride

สารบัญบทความ

ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride)

ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride) ที่จำหน่ายทั่วไปภายใต้ชื่อแบรนด์ Avodart ที่มีสารยับยั้ง alpha-reductase 5 ชนิดนั้นได้รับการอนุมัติจาก FDA สำหรับรักษาต่อมลูกหมากโต แต่ถ้านอกฉลากก็คือ เพื่อรักษาอาการศีรษะล้านแบบผู้ชายหรืออาการผมร่วง

สรรพคุณของยาดูทาสเตอไรด์

ยาดูทาสเตอไรด์ เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่หลังยาไฟแนสเตอไรด์ และได้รับการรับรองผลโดยสถาบันอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกา มีฤทธิ์ยับยั้งและเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศชาย Testosterone เป็น ฮอร์โมน DHT จึงทำให้ระดับ DHT ลดลงในกระแสเลือด และพบว่าสามารถรักษาอาการผมร่วงได้ผลดีกว่ายาไฟแนสเตอไรด์

 • มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 5-Alpha reductase type 1 และ type 2 ลด DHT ในเลือดได้ 93%
 • อัตราส่วนความแรงหรือความสามารถของยาดูทาสเตอไรด์ในการยับยั้งเอนไซม์มากถึง 3 เท่าจึงลดระดับ DHT ที่หนังศีรษะได้ถึง 93% 
 • ยาดูทาสเตอไรด์ไม่มีผลต่อการทำงานของตับ ไต และ ระดับไขมันในเลือด

ยาดูทาสเตอไรด์ช่วยรักษาผมร่วงได้อย่างไร

dutasteride คืออะไร

ยาดูทาสเตอไรด์ช่วยรักษาผมร่วงและหัวล้านได้ เพราะตัวยาสามารถยับยั้งการสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone) หรือ DHT ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดผมร่วงหัวล้านได้

เปรียบเทียบยา Dutasteride และ Finasteride

ทั้งยา Dutasteride และ Finasteride เป็นยาที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตทั้งคู่ แต่มีผลพลอยได้ในการยับยั้งการสร้างฮอร์โมน DHT ที่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดผมร่วงและหัวล้านกรรมพันธุ์ จึงนิยมนำมาใช้เป็นยาแก้ผมร่วง แต่ก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันคือ อาจจะทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง ปริมาณเชื้ออสุจิลดลงอย่างชัดเจน

ยา Finasteride

ยา Finasteride เป็นยาแก้ผมร่วงผมล้านในผู้ชายเท่านั้น ตัวยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งฮอร์โมน DHT จะคงอยู่ในร่างกายครึ่งหนึ่ง

หลังจากกินไปแล้ว 6-7 ชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ในการยับยั้งการสร้างฮอร์โมน DHT นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 70%

เมื่อกินยาปริมาณ 5 มิลลิกรัม

ยา Dutasteride

ยา Dutasteride ตัวนี้ได้ผลิตหลังจากตัวยา Finasteride แต่กลับมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการสร้าง

DHT ได้ถึง 90% เมื่อกินยาปริมาณแค่ 0.5 มิลลิกรัมเท่านั้น และยังคงอยู่ในร่างกายครึ่งหนึ่งยาวนาน

ถึง 5 สัปดาห์

ยาดูทาสเตอไรด์เหมาะกับใคร

dutasteride คืออะไร ดีอย่างไร

ยาดูทาสเตอไรด์นั้นเป็นยากินแก้ผมร่วงที่เพิ่งมีได้ไม่นานนัก ทำงานคล้ายยาไฟแนสเตอไรด์ แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ยาชนิดนี้เหมาะกับ

 • คุณผู้ชายที่มีผมร่วงหัวล้านที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม ยาดูทาสเตอไรด์ตัวนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างฮอร์โมน “ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน” หรือ DHT ที่เป็นตัวการทำให้ผมร่วง
 • คนที่มีปัญหาผมร่วงจากปัญหาฮอร์โมนเพศ และยังมีรากผมที่สามารถงอกได้อยู่
 • คนที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นถึงปานกลาง เกี่ยวกับผมร่วงผมบางที่จากสาเหตุอื่น ๆ

ใครที่ไม่ควรใช้ยา Dutasteride

ถึงแม้ยา Dutasteride มีฤทธิ์ในการรักษาผมร่วงก็ตาม แต่พึงต้องระวังไม่นำไปใช้ในกลุ่มบุคคลต่อไปนี้

 • ห้ามใช้ยากับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับ สตรี เด็ก และผู้สูงอายุ
 • ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคตับที่อยู่ในระยะรุนแรง

ความเข้มข้นของยา Dutasteride ที่เหมาะสม

ตัวยาดูทาสเตอไรด์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ณ ปัจจุบันนี้ คือที่ ขนาด 0.5 มิลลิกรัม นั้นได้รับการรับรองการใช้งานทางการแพทย์ในปี 2001 ในสหรัฐอเมริกา  และยังได้รับการรับรองสำหรับการรักษาผมร่วงแบบแอนโดรเจนในเพศชายในเกาหลีไต้และญี่ปุ่น

คำแนะนำในการใช้ยา Dutasteride

ข้อแนะนำสำหรับ dutasteride

ก่อนตัดสินใจใช้ยาดูทาสเตอไรด์นั้น ขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะจัดเป็นยาอันตรายและมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์  และปริมาณการใช้ก็แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

อีกทั้งยานี้เป็นยาที่ใช้กับผู้ชายที่มีปัญหาหัวล้านผมบางจากพันธุกรรมเท่านั้น ไม่ควรใช้ในผู้หญิง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาอวัยวะเพศในเด็กได้ อีกผลกระทบคือ สมรรถภาพทางเพศ หรือความต้องการทางเพศจะลดลง  รวมทั้งปริมาณเชื้ออสุจิลดลงได้

ข้อควรระวังสำหรับการใช้ยา Dutasteride

การที่จะใช้ยา Dutasteride ควรศึกษาถึงข้อจำกัดและข้อควรระวังก่อนที่จะใช้ คือ

 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีและวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคตับในระยะรุนแรง
 • ห้ามใช้เป็นยาป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ยานี้สามารถถูกดูดซึมผ่านเข้าทางผิวหนังได้ ขณะใช้ยานี้จึงห้ามใช้มือสัมผัสตัวยาโดยตรง
 • ต้องมารับการตรวจร่างกายจากแพทย์เป็นระยะ ๆ ตามนัดหมาย เพื่อประเมินความก้าวหน้าและผลข้างเคียง
 • ขณะรับยา หากเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้หยุดกินและรีบพบแพทย์ เช่น ผื่นแพ้ทางผิวหนัง มะเร็งเต้านมในบุรุษ ปวดอัณฑะ อัณฑะบวม เป็นต้น
 • ห้ามใช้ยาดูทาสเตอไรด์ที่มีสภาพแคปซูลปริแตกหรือเกิดการรั่วไหลของตัวยาออกมา
 • สิ่งสำคัญ ห้ามใช้ยาดูทาสเตอไรด์ ร่วมกับยาที่มีฤทธ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์บางชนิดในร่างกาย เช่น Cytochrome P450 3A inhibitors, Calcium channel antagonists, Cholestyramine, Digoxin, Warfarin ยกเว้นจะได้มีคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น
 • เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้สมรรถภาพทางเพศถดถอยลงได้มากขึ้น ถ้าใช้ยาดูทาสเตอไรด์ร่วมกับยา Amiodarone, Ciprofloxacin, Clarithromycin, Nifedipine, Amprenavir

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดเมื่อใช้ยาดูทาสเตอไรด์

ก่อนที่จะใช้ยาดูทาสเตอไรด์ ควรศึกษาถึงผลข้างเคียงที่จะตามมา สำหรับยาตัวนี้จะมีผลข้างเคียงที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศถดถอยและเกิดอาการซึมเศร้า พึงระวังความเสี่ยงของการอาจก่อมะเร็งต่อมลูกหมาก ยาดูทาสเตอไรด์มีผลต่อระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายดังนี้ เช่น ผลข้างเคียงต่อจิตใจ : ซึมเศร้า

วิธีเก็บรักษายาดูทาสเตอไรด์

วิธีเก็บรักษา dutasteride

เนื่องจากยาดูทาสเตอไรด์ถูกจัดเป็นยาอันตราย จึงควรเก็บรักษาแยกจากยาอื่น ๆ

 • เก็บภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ห้ามเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • ควรเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อน และชื้น

แนะนำทางเลือกอื่นในการรักษาผมร่วง

ไม่มีใครที่อยากจะให้ผมร่วงเกิดขึ้นกับตนเองแน่นอน แต่ถ้าสุดวิสัยหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ จะต้องทำอย่างไร

ที่จะยับยั้งไม่ให้ผมร่วง ผมบางไปเรื่อย ๆ  มีวิธีใดบ้างนอกจากการกินยา ทายา หรือเปล่า ? เราควรต้อง

ศึกษาถึงสาเหตุผมร่วงผมบางว่าเกิดจากอะไร จะได้ใช้ถูกวิธีในการรักษาผมร่วง ผมบาง ผมล้าน สิ่งต่าง ๆ

ที่กล่าวมานี้ควรที่จะปรึกษาแพทย์ผิวหนังโดยตรง

1. การปรับพฤติกรรมรักษาผมร่วง

dutasteride การปรับพฤติกรรมรักษาผมร่วง

วิธีแก้ผมร่วงเริ่มแรกเลยก็ให้ใช้วิธีปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนี้

 • กินอาหารบำรุงผมที่มีประโยชน์ 
 • ดูแลเอาใจใส่เส้นผมและหนังศีรษะ พยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีอันตราย
 • หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนและสารเคมีกับเส้นผม เช่น ยายืดผม
 • หมั่นใส่ใจและตรวจเช็คสุขภาพตัวเองอยู่เสมอ
 • ดูแลสุขภาพจิตใจให้ปลอดโปร่ง ไม่เครียด
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

2. การรักษาผมร่วงแบบทางเลือก

dutasteride การรักษาผมร่วงแบบทางเลือก

นอกเหนือจากการกินยาแก้ผมร่วงแล้ว เราอาจจะใช้วิธีรักษาผมร่วงทางเลือก เช่น

 • ยาทาประเภทไมนอกซิดิล ซึ่งต้องทาสม่ำเสมอและต้องใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไป
 • ทำทรีทเมนต์ฉีด PRP ผมโดยการเจาะเลือดคนไข้มาปั่นเอาพลาสม่าที่มีเกล็ดเลือดเข้มขึ้นมาฉีดบริเวณผมบาง หมอแนะนำให้ทำเดือนละครั้งติดต่อกัน 3 เดือน หลังจากนั้นทำทุก ๆ 3-6 เดือน ผลลัพธ์จะเห็นได้ชัดหลัง 6 เดือนเป็นต้นไป

การฉายแสง Laserที่ช่วยกระตุ้นและเพิ่มความแข็งแรงและเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมเกิดใหม่ และป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมเดิม ใช้รักษาปัญหาผมร่วงได้เกือบทุกชนิด มีทั้งการทำเลเซอร์ LLLT (หมวกเลเซอร​์) และการทำ Fotona Laser

3. ศัลยกรรมปลูกผมถาวร

dutasteride ศัลยกรรมปลูกผมถาวร

สำหรับพวกที่อาจจะใช้ยาไม่ได้ผลเพราะร่างกายไม่ตอบสนองต่อยา หรือเซลล์รากผมอาจเสื่อมจนไม่สามารถงอกใหม่ได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขด้วยการปลูกผมถาวรอย่าง ปลูกผม FUE หรือ ปลูกผม FUT เท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้านเป็นบริเวณกว้าง

ปรึกษาการใช้ยารักษาผมร่วงกับ Absolute Hair Clinic

ในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วง ผมบาง แต่ไม่รู้หรือไม่กล้าซื้อยามาใช้เอง เพราะไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือไม่

หรือมีผลข้างเคียงหรือเปล่า เราขอแนะนำ Absolute Hair Clinic ที่สามารถช่วยคุณแก้ได้ทุกปัญหาที่เกี่ยวกับหนังศีรษะ แพทย์จะเสนอทางเลือกการรักษาผมร่วงที่มีหลายรูปแบบเช่น การกินยาควบคู่กับการทำทรีทเมนต์ เช่นการปลูกผม เป็นต้น

สรุป

ยากินแก้ผมร่วงดูทาสเตอไรด์นั้น นอกจากรักษาผมร่วงแล้วก็ยังมีผลข้างเคียงตามมา ดังนั้นจึงควรปรึกษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำปริมาณยาที่ถูกต้อง และระยะเวลาที่ต้องกินที่เหมาะสม เพื่อเลี่ยงผล

ข้างเคียงให้เกิดน้อยที่สุด  บางรายอาจต้องกินยาควบคู่กับทำทรีทเมนต์อื่น ๆ เพื่อผลลัพธ์สูงสุด 

คุณสามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผมจาก Absolute Hair Clinic ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน

ทาง LINE@Absolutehairclinic

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณเองได้โดยการคลิกตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยการเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า