ความแตกต่าง ปลูกผมFUTกับปลูกผมFUE

ปลูกผมFUT กับ ปลูกผมFUE

การปลูกผมถาวรโดยการย้ายเซลล์รากผม ปัจจุบัน มี สองวิธี

  1. ปลูกผมFUT แบบแผลตัดเย็บ Strip FUT (Follicular Unit Transplant)
  2. ปลูกผม FUE แบบเจาะ (Follicular Unit Excision)

ปลูกผมFUT กับ ปลูกผมFUE ปลูกผมFUT กับ ปลูกผมFUE

1 .ปลูกผมFUT เป็นการย้ายเซลล์รากผมโดยตัดหนังศรีษะเป็นชิ้นยาวๆ จากบริเวณท้าย หลังจากนั้น เย็บขอบแผลเข้าด้วยกัน หนังศีรษะดังกล่าวจะถูกแบ่งด้วยความระมัดระวังและประณีตโดยใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 10 เท่า แยกออกมาเป็นเซลล์รูขุมขน (Follicular Unit Graft (กราฟท์)) โดยแต่ละกราฟท์จะประกอบด้วยเส้นผม 1-4 เส้น กราฟท์เล็กๆเหล่านี้จะถูกปลูกลงบริเวณที่ต้องการโดยไม่ทำลายรากผมเดิมที่แข็งแรงอยู่ การปลูกผมจะคำนึงถึงมุมและองศาของผมที่มีอยู่ จึงทำให้ผลที่ได้ออกมาดูธรรมชาติ และดูไม่ออก ซึ่งไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ใช้กอผมใหญ่ๆปลูก ทำให้เห็นชัดเป็นกอๆ เหมือนกอต้นข้าวเป็นกระจุกๆ ดูไม่เป็นธรรมชาติ

2. ปลูกผมไร้แผลเย็บ หรือ ปลูกผม FUE (Follicular Unit Excision) เป็นวิธีปลูกผมถาวรโดยการย้ายเซลล์ผมโดยไม่ต้องตัดหนังศรีษะออกมาเป็นชิ้นยาวๆ ไม่มีแผลเย็บเหมือนการปลูกผม FUT, โดยวิธีนี้จะใช้หัวเจาะขนาดเล็ก 0.8-0.95 มม. เจาะลงไปรอบๆกอผมลึกลงไปถึงรากผมด้านล่าง โดยการใช้เครื่องมือที่เป็นไฟฟ้า( Motorized Hand Engine) เจาะด้วยมือ (Manual) จากนั้นแต่ละกอผม จะถูกดึงออกมาจากหนังศรีษะ ทิ้งแผลเล็กๆไว้ จึงเรียกว่าการปลูกผมไร้แผลเย็บ

จำนวนกราฟท์ที่ใช้และจำนวนครั้งในการผ่าตัดขึ้นอยู่กับว่าบริเวณที่ผมบางว่ามีมากน้อยเพียงไร และขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณผมที่เหลือบริเวณท้ายทอยด้วย อาจจะทำ 1-3 ครั้ง การปลูกผมถาวรในปัจจุบันนี้ได้ผลดี ปลอดภัย ไม่น่ากลัวและไม่เจ็บอย่างที่คิด

หลังปลูกผม สามารถกลับบ้านได้ โดยผ้ายืดคาดที่หน้าผากและท้ายทอยเพื่อป้องกันอาการบวมที่ตา อาการปวดส่วนใหญ่จะอยู่ที่แผลด้านท้ายทอยใน 1-2 วันแรก จะปวดไม่มาก ทานยาแก้ปวดก็หาย (เจ็บน้อยกว่าผ่าฟันคุด) ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย, หลังปลูกผม 24 ชั่วโมง แผลจะเริ่มเป็น สะเก็ดแห้งๆ เริ่มสระผมได้ ตัดไหมวันที่ 5-7 หลังผ่าตัด( แบบแผลตัดเย็บ) ภายใน 7-10 วันสะเก็ดจะหลุดร่วงไป แต่เซลล์ต้นกำเนิด(stem cell)ที่รากผมจะยึดติดกับเนื้อเยื่อรอบๆแล้ว จากนั้นผมที่ปลูกไปจะหลุดร่วงไปก่อนในช่วง 3-4 สัปดาห์หลังปลูกผม แล้วผมชุดใหม่จะงอกขึ้นมา 3-4 เดือนหลังปลูกผม โดยเฉลี่ยผมจะยาว 1-1.5 ซม.ต่อเดือน ดังนั้นกว่าผมจะยาวพอที่จะหวีจัดทรงได้ จะใช้เวลา 8-10 เดือนหลังปลูกผม